Japanese

MemberStaff

Professor Kiyoshi Ohishi
Assistant Professor Yuki Yokokura
Technical Staff Tetsu Tanaka
Secretary Chie MatsubaraPostdoctral Researcher

PD Tran Phuong ThaoDoctoral Cource

D3 Akinori Yabuki
GD4 Yusuke Kawai
GD4 Bo Xuan ThangMaster Cource

M2 Ryusuke Tokuno
M2 Syunei Aoyagi
M2 Naoki Kamiya
M2 Katsuhiro Tsuruoka
M2 Wataru Nakaoka
M2 Hirotaka Mutoh
M2 Yuushi Araki
M2 Hiroki Iwata
M2 Julio Cesar Vera Paramo


M1 PADRON PARRAGA JUAN VICENTE
M1 Kotaro Sasazaki
M1 Haruya Kada
M1 Shunsuke Suzuki
M1 Hikaru Matsui
M1 Yuki Matsui
M1 Yuji Okada
M1 Haruki NakagawaBachelor

B4 Tatsuya Onishi
B4 Takumi Ikeda
B4 Yudai Ishikawa
B4 Takanori Iwaki
B4 Junichi Sano
B4 Rintaro Nakano
B4 Taiki Mizo
B4 Hiroki Mori

Designed by chocoto